TERUG NAAR START
Winandus Naus
grubbenv_bk1_041___2604_doop.jpg  
GeslachtMan
Leeftijd48 jaar (Gebaseerd op doopdatum)
 
Geboren teGrubbenvorst
Gedoopt15-8-1670teGrubbenvorst
Overleden30-4-1719teSwalmen
Begraven te?
Vader Henricus Naus
 Gedoopt ± 1605
 Overleden 3-10-1676
Moeder Beatrix Wijnants
 
 Overleden ± 1705
Zus  Anna Petronilla ~23-2-1665
Zus  Maria ~19-7-1666
Zus  Catharina ~13-6-1668
Zus  Cornelia ~19-9-1674
Halfbroer  Wilhelmus
Halfbroer  Joachim *± 1637
Halfbroer  Reinerus *± 1640
Halfbroer  Ludovicis *± 1650
Halfbroer  Joannes ~15-5-1652
Halfzus  Joanna ~6-9-1656
 
Kerkelijk huwelijk 27-1-1697 te Venlo
 
metAnna Maria Schick
 Overleden17-1-1703
Kinderen  Arnoldus
Beatrix Martha
Kerkelijk huwelijk 28-5-1704 te Grubbenvorst
 
metMaria Emans
NotitiesEr is een aanvraag dispensatie bekend vanwege hun huwelijk:
Grubbenvorst/Venlo - 5 augustus 1703 -
Brieven van Petrus van Neer,pastoor in Gribbenvorst en Gerardus Hermans pastoor in Venlo,
als aanvraag voor dispensatie in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
Winandus Naus parochiaan van Grubbenvorst en Maria Emans parochiane van Venlo.
RHCL Maastricht (4-1703-7)

Grubbenvorst H1704-002 - 28-05-1704 - blz. 89 rechts nr. 2
1704. 28va maij contraxe-
runt matrimonium Wij-
nandus Naus et Maria
Emans coram me Petro van
Neer parocho et testibus
Petro Emans et Theodoro van
Kempen.
Kinderen  Anna Catharina
Maria Agnes
Henricus
Beatrix
Notities persoon2 september 1704 SWALMEN - Verpanding huis en hof Boutestraat.
Ten overstaan van Petrus Buijckman, scholtis, Geret Emets en Andries Mooren, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen Willem Pauwelssen, schepen aldaar, en zijn zuster Encken bijgestaan door de schepen Andries Janssen als haar daartoe gekozen voogd, dat zij een bedrag van 150 rijksdaalder tegen een jaarlijkse rente van 5% eerstmaals te betalen op 5 april laatstleden en met een opzegtermijn van drie maanden, hebben opgenomen van Maes Janssen, met als onderpand: - morgen in het Wijlervelt gelegen tussen Willem Janissen en de juffrouw Boshuijsen, met de korte zijdengrenzend aan het klooster in de Weyde te Venlo en de erfgenamen Wijnant Naus.

19 november 1709 SWALMEN - Arrest.
Op verzoek van Anthoin Pedrousin laat Ludovicus Busch, krachtens commissie van het Hof d.d. 29 oktober 1709, arrest aantekenen ten laste van Wijnant Naus op zijn goederen onder Swalmen gelegen wegens de vorderingen nader vermeld in genoemde commissie.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 29vs.

21 februari 1715 SWALMEN - Arrest.
Adam Creefs, bode van het Hof van Gelderland, laat krachtens commissie van executie zoals op 7 januari 1715 verleend op het rekest van Anthoin Pedrousin ten laste van Wijnandt Naus, arrest aantekenen op zowel vruchtgebruik als eigendom van de landerijen van Wijnandt Naus onder Swalmen en Asselt gelegen, wegens een vordering van 50 pattacons met de onkosten aan Pedrousin krachtens vonnis d.d. 1 december 1714 toegekend.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 77vs. In 1717 voerde Winand Naus een proces te Beesel. 53 Vermaesen, Dionis tegen Naus, Winand in het jaar 1717 Datering 1717 Eiser Vermaesen, Dionis Zaak koopprijs Gedaagde Naus, Winand Vindplaats Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
Notities geboorteGrubbenvorst D1670-013 - 15-08-1670 - blz. 40 rechts nr. 3
15 augusti bapt: est Winandus filius Henrici Naus telonarij et Beatricis coniugum,
patrini fuerunt Hermannus Stratten consul in Wachtendunck et Catharina Raemaeckers ex Venlo