TERUG NAAR START
Joachim Naus
grubbenv_bk1_058___2708_2709_huwelijk.jpg  
GeslachtMan
Leeftijd± 44 jaar
 
Geboren± 1637teGrubbenvorst
Gedoopt te?
Overleden16-1-1681teKessel
Begraven te?
Vader Henricus Naus
 Gedoopt ± 1605
 Overleden 3-10-1676
Moeder Anna Hinghen
 Geboren ± 1618
 Overleden 2-5-1662
Broer  Wilhelmus
Broer  Reinerus *± 1640
Broer  Ludovicis *± 1650
Broer  Joannes ~15-5-1652
Zus  Joanna ~6-9-1656
Halfzus  Anna Petronilla ~23-2-1665
Halfzus  Maria ~19-7-1666
Halfzus  Catharina ~13-6-1668
Halfbroer  Winandus ~15-8-1670
Halfzus  Cornelia ~19-9-1674
 
Kerkelijk huwelijk 27-11-1657 te Grubbenvorst
 
metHelena Loeijens
 Geboren1635
 Overleden9-4-1729
Notitiesgetuigen Henricus Naus, tolheffer en Bernardus NN (koster).

27 november 1657 GRUBBENVORST
Gehuwd: Joachim Naus, zoon van Henricus en Helena Loeyens. Getuigen: Henricus Naus, tolheffer, en de koster.
DTB-registers Grubbenvorst (Klapper Jan Titulaer 1987).

Helena is op 22-12-1682 hertrouwd met Joannes Vonckers.
Toen zij overleed in 1729 was zij al weer weduwe van hem.
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-steverink-dortmans/I5930.php
Kinderen  Hermanus
Joachim
Sibertus
Maria
Jacobus
Notities persoonAls het de zoon van Henricus nr. 2596 is (ook tollenaar) dan moet Joachim van het 1ste huwelijk zijn van Henricus metAnna HINGHEN (anders trouwde hij eerder dan het huwelijk van zijn vader). Hij was niet bij de Scheiding en deling van goederen te Grubbenvorst, Venlo en Swalmen op 18-2-1699, omdat hij toen al was overleden.
19-07-1668 te Grubbenvorst: overlijdensdatum volgens gegevens van Henri. Als dit waar is, dan is nr. 2708 niet de Joachim NAUS waar de onderstaande stukjes over gaan; anders overleden vlak voor 21-3-1681.

In de Burgerbrieven Maasschippers van Jan Jacques (OAV 2194 - 1659) vinden we in de kantlijn een verwijzing (ad idem) naar nog een aantal maasschippers. In zo’n brief getuigen de burgemeester, schepenen en de raad van Venlo dat de schipper "ingeseten borger deser stadt" is, hier zijn "steevaste woning” houdt, en aldaar “coopmanschap ende neeringe” bedrijft, onder welk kwartier (wijk) en onder welke kwartiermeester en rotmeester hij z’n “tochten ende wachten” doet en verder alle “lasten neffens ende gelijck sijne metborgers ende naebueren” moet dragen.
16.04.1659 Joachim Naus, ingezeten; woont bij Albert Syben; koopmanschap met zeep, zout, kaas en Hollandse waren (ende vette warij..); kwartiermeester Guert van Croonenborch, rotmeester Bartholomeus Mundts.

10 november 1666 op den huijse Hillenraedt - SWALMEN
Christoffel Schenck belast zijn tollenaar te Kessel om aan zijn advokaat Arnold van den Bergh voor diens werkzaamheden jaarlijks 60pattacons te betalen, eerstmaals te voldoen op 1 maart 1668, alsook om het salaris te voldoen wegens o.a. het proces van Henrick Vaesen tegen Frans de Bruijn. Met latere (niet gedateerde) brief van advokaat Arnold van den Bergh, dat hij op 10-11-1666 van de heer van Hillenraedt via diens tollenaar Joachim Naus een assignatie heeft gekregen, waaruit blijkt dat dat gemelde tollenaar hem voor zijn werkzaamheden jaarlijks 60 pattacons moet betalen, eerstmaals te vervallen op 1 maart 1668. Tevens verwijst Van den Bergh naar een proces van omstreeks 9 jaar eerder met betrekking tot Frans Lambert de Bruijn.
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Processen 1668: Proces Arnold van den Bergh tegen Joachim Naus. Tevens procesdagen 10-7-1669 en 17-7-1669.

2 mei 1676 OFFENBEEK - Tijdelijke belening.
Joachim Naus, als hulder van Caspar van Merwijck, wordt na het overlijden van Willem van Merwijck beleend met de Moolen tot Offenbeeck met toebehoren.
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 199, fol. 68. Zie ook idem inv.nr. 206, fol. 68.

2 mei 1676 OFFENBEEK - Tijdelijke belening.
Joachim Naus, als hulder van Caspar van Merwijck c.s., wordt na het overlijden van zijn vader Willem van Merwijck beleend met ’die Molen tot Offenbeeck ende voort alle die laten die ghehoorende sijn in den hof ende erffenisse gheheeten den Hof te Leeuwen mette visscherie, ghelegen onder het kerspel Besel in der Maese, ten Zutphenschen rechten mit een pondt goet gelt te verhergewaeden.’
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, inv.nr. 318; extract uit het register met opschrift ’Index feudorum ducatis Gelriae liber primus N1’, fol. 1 recto, naar een ouder gecollationeerd afschrift door D. Daniels.

16 januari 1681 KESSEL
Testament door Jochum Naus, tollenaar te Kessel, gehuwd met Heijlken Loijen.
RAL Maastricht, Schepenbank Kessel, inv.nr. 31 fol. 21-22.

21 maart 1681 - ROERMOND - Belening huis Kessel etc.
Carel, hertog van Gelre etc., verklaart dat Johan Godefrijdt van Bodinckhuijsen, scholtis te Kessel, als hulder en gevolmachtigde d.d. 21-3-1681 namens Caspar van Meerwijck, heer te Kessel c.s., ten overstaan van Jacques van Gutschoven, heer van Gentisaert, kanselier van het vorstendom Gelre en stadhouder van lenen en de getuigende leenmannen Johan van Hillen en Francois Lapouille de leeneed heeft vernieuwd die wijlen Joachim Naus op 2 mei 1676 namens Van Meerwijck c.s. had gedaan wegens diens minderjarigheid, te weten van 5 lenen: 1) de heerlijkheid Kessel met alle rechten en toebehoren; 2) het huis te Kessel met de weerd voor dit huis gelegen; 3) de tol aldaar tot een onsterfelijk manleen; 4) de hof op den Grave en Snaterbecksgoed, al met hun toebehoren aan oorkonder als hertog van Gelre ten Gelderse rechten ieder met 15 goudguldens te verheergewaden; 5) de molen te Offenbeck en al delaten behorend in de hof en erfenis genaamd de Hof to Leeuwen’ met de visserij, gelegen tegen Besel, ten Zutphense rechten met 1 pond goed geld te verheergewaden leenroerig.
RAL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, Gerechtelijke stukken, inv.nr. 318. Gecollationeerd afschrift door J. Jonckers.

21 Maart 1681 - Offenbeek - Belening -
Caspar van Merwijck, nu meerderjarig, vernieuwt de leeneed van de Moolen tot Offenbeeck met toebehoren, welke eed op 2-5-1676 wegens zijn minderjarigheid was afgelegd door Joachim Naus.
RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 199 fol.68)

22 Maart 1726 - Testament - Kessel
Testament erfgenamen Helena Loijen, weduwe Joachim Naus.
RAL Maastricht, Schepenbank Kessel, inv.39 fol.7-7vs
Notities overlijdena(nn)o 1681
Kessel O1681-001 - 16-01-1681 - blz. 248 rechts nr. 9
Joachim Naus 16 januarij