TERUG NAAR START
Hubertus Naus
GeslachtMan
Leeftijd78 jaar
 
Geboren13-6-1834teSwalmen
Gedoopt teSwalmen
Overleden23-4-1913teSwalmen
Begraven te?
Vader Wilhelmus Naus
 Gedoopt 24-12-1788
 Overleden 7-5-1863
Moeder Anna Maria Delissen
 Gedoopt 8-9-1791
 Overleden 22-8-1858
Zus  Joanna *16-2-1815
Broer  Hermanus *12-10-1818
Broer  Marcellus *19-1-1822
Broer  Jacobus *11-3-1825
Broer  Hermanus *27-11-1828
 
Huwelijk 6-11-1865 te Swalmen
 
metAnna Maria Hodselmans
 Geboren28-9-1834
NotitiesIs nog een keer gehuwd geweest.
Kinderen  Maria Elisabeth
Anna Maria
Catharina
Notities persoon21 september 1863 SWALMEN -
Openbare verkoop van een huis, tuin en bouwland te Swalmen gelegen op verzoek van Joanna Naus in huwelijk met Johannes Engelen, Martinus, Jacobus en Hermanus Naus, en Hubertus Naus, allen wonend te Swalmen, verbleven aan Hermanus Naus voornoemd voor f 950,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1863/126.

5 januari 1864 SWALMEN -
Kwitantie van f 760,- door Joanna, Marcelis, Jacobus en HubertusNaus aan Hermanus Naus, allen wonend te Swalmen.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1864/4.

16 mei 1864 SWALMEN -
Verkoop van een stal, schuur en circa 14 roede 35 el bouwland te Swalmen gelegen door Hermanus Naus aan Lambertus Naus, beiden wonend te Swalmen, boven de last van f 325,- voor een bedrag van f 150,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief J.A. Dirix, inv.nr. 1864/82.

6 januari 1871 SWALMEN -
Verkoopvan onroerende goederen te Swalmen door Lambert Naus en diens vrouw Maria Hodzelmans te Swalmen aan Pieter Hubert Heijman te Mulbracht (Pruissen) voor f 500,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/4.

28 januari 1871 SWALMEN -
Niet-rectificatie door Cornelis Beurskens te Maasniel en Johannes Hodselmans te Maasbracht, de eerste als voogd en de tweede als toeziend voogd van de minderjarige Hendrik Hodselmans bij zijn voogd gehuisvest, aangezien zij er niet toe gemachtigd zijn, van de aankoop van een huis met tuin en onderhorigheden en tuin te Swalmen, gedaan door Lambert Naus aldaar voor zijn vrouw Maria Hodselmans en de genoemde minderjarige Hendrik Hodselmans en wel voor wat betreft de aankoop gedaan voor laatstgenoemde minderjarige Hendrik Hodselmans.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/17.

2 februari 1871 SWALMEN -
Deling van onroerende goederen te Swalmen tussen de echtelieden Lambert Naus en Maria Hodselmans te Swalmen enerzijds en Pieter Hubert Heyman, vroegerte Mulbracht, thans te Swalmen, anderzijds.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/22.

28 februari 1871 SWALMEN -
Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door 1. Pieter Hodselmans; 2. Godefried Hodselmans; 3. Lambert Naus namens zijn vrouw Maria Hodselmans, allen te Swalmen; 4. Cornelis Beurskens te Swalmen als voogd en Johannes Hodselmans te Maasbracht als toeziend voogd over Hendrik Hodselmans te Swalmen, minderjarig kind uit het huwelijk van wijlen de echtelieden Severien Hodselmans en Elisabeth Keijser, aan diverse kopers, opbrengst f 315,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/39.

28 februari 1871 SWALMEN -
Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Lambert Naus in eigen naam en voor zover nodig namens zijn vrouw Maria Hodselmans, aan Willem Bremmers te Swalmen, opbrengst f 350,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/39.

23 december 1871 SWALMEN -
Deling van roerende en onroerende goederen te Swalmen tussen 1. Pieter Hodselmans; 2. Godefried Hodselmans; 3. Maria Hodselmans, echtgenote van Lambert Naus, allen te Swalmen, en 4. Hendrik Hodselmans te Maasniel.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1871/178.

4 juli 1872 SWALMEN -
Openbare verkoop van onroerende goederen te Swalmen door Lambert Naus te Swalmen, mede namens zijn vrouw Maria Hodselmans, als hypothecaire schuldeisers van Pieter Hubert Heijman, voorheen te Mulbracht (Pruissen), thans te Swalmen, aan Willem Bremmers te Swalmen voor f 690,-.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr.1872/110.

14 januari 1873 SWALMEN -
Kwitantie van 400,18 voor koopprijs van onroerende goederen te Swalmen met daarover verschuldigde rente, door Lambert Naus te Swalmen, in eigen naam en als vader en voogd over zijn in huwelijk met zijn onlangs overleden vrouw Maria Hodselmans verwekte kinderena. Elisabeth; b. Anna Maria en c. Catharina Naus aldaar, aan Pieter Hubert Heijman, vroeger te Mulbracht, thans te Swalmen. Doorhaling hypotheek doordezelfden aan dezelfde.
GA Roermond, Repertorium notarieel archief F.W. Milliard, inv.nr. 1873/6.

Overleden als: Lambertus Hubertus Naus.