TERUG NAAR START
Henricus Naus
grubbenv_bk1_059___2596_2600_huwelijk2.jpg
GeslachtMan
Leeftijd± 71 jaar (Gebaseerd op doopdatum)
 
Geboren te?
Gedoopt± 1605teKessel
Overleden3-10-1676teGrubbenvorst
Begraven te?
Vader Joachim Naus
 Geboren ± 1580
 Overleden ± 1639
Moeder Cornelia Schrijvers
 Gedoopt 1577
 Overleden 12-1-1668
Zus  Elisabeth
Zus  Maria
 
Huwelijk te ?
 
metAnna Hinghen
 Geboren± 1618
 Overleden2-5-1662
NotitiesVoor 1662 gehuwd met Anna Hinghen (rond 1635).

25 oktober 1663 GRUBBENVORST Gehuwd (te Venlo?): Henricus Telonarius [Henricus Naus, Naust, meester,tollenaar, verm. overl. Grubbenvorst 3-10-1676 aan typhus] en Beatrix Winandts [Wijnen, dr. van ... en Catharina Dors]. Getuigen: Bernardus [Reijnkens], koster, en Cornelius Winandts, broer van de bruid. DTB-registers Grubbenvorst fol. 32.
Kinderen  Wilhelmus
Joachim
Reinerus
Ludovicis
Joannes
Joanna
Kerkelijk huwelijk 25-10-1663 te Grubbenvorst
 
metBeatrix Wijnants
 Overleden± 1705
Notities25 oktober 1663 GRUBBENVORST
Gehuwd (te Venlo?): Henricus Telonarius [Henricus Naus, Naust, meester, tollenaar, verm. overl. Grubbenvorst 3-10-1676 aan typhus] en Beatrix Winandts [Wijnen, dr. van ... en Catharina Dors]. Getuigen: Bernardus [Reijnkens], koster, en Cornelius Winandts, broer van de bruid.
DTB-registers Grubbenvorst fol. 32.
Kinderen  Anna Petronilla
Maria
Catharina
Winandus
Cornelia
Notities persoonMoet een broer gehad hebben, want zijn neef Joachim (perscode 3972, waar hij oom van was) werkte als knecht bij hem.

29 januari 1666
gedaen opt huys Blijenbeck
Otto Wilhelm Schenck van Nijdecken, vrijheer te Blijenbeck, Afferden en Gribbenvorst, verpacht de Grubbenschen maastol voor een periode van 12 jaar met ingang van Maria Lichtmis 1666 aan Hendrick Naus, tegen een bedrag van jaarlijks 600 gulden Brabants , te betalen op Maria Lichtmis. “Sal daertoe den voorss. Henderick Naus mede gebruycken ende genietten sal tot sijnen voordel t’veer ende vischerije, huys ende hoff te Gribben gelijck hij tegenwoordich besit, vuytgesondert de groote camer, welcke tot mijns heeren behoiff sll sijn, daer beneffens sal den pachter voorss. oock gebruycken den Meijcamp met het bijgelegen kempken, ende daertoe metten muller halff ende halff genieten de weyden om t’huys te Grubben gelegen neffens de weyden aen de volmuelen, de welcke Thewis op Grubben ende Reijner op Kleijnraed gebruyckt hebben rechttoe an Barsdoncke wal ende weerdt tot de Volmuelerbeeck, gelijckelijck aff te maecken ende alles gelijck te vrijen ende luycken, beneffens noch met den mulder de loebempkens”.
Schloss Haag, inv.nr. 285, verfilming 1-53/131. Origineel op papier met handmerk van Hendrik Naus (spiegelbeeld Z met twee dwarsstrepen) en mede ondertekend door Beatrix Wijnants.

Het echtpaar had volgens akte d.d. 18-2-1699 bezittingen te Swalmen.

Grubbenvorst S1676-030 03-10-1676
Naus Henricus, meester

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCVI-XCVII, 1960-1961, p.86-87:
Beschrijving van grafmonumenten en grafkruisen te Grubbenvorst Nr. 7:
†/I.H.S. - een hart, waarboven drie nagels
- Anno 1662/Den 2 Mey/Is In Godt Verstorven Anna/Hinghen Hvysvrovwe van
Hendrick/Navs Tvllenaer - Hier te Grubben/Starf Aº 1676 Den 3 October/Bidt Godt/Voor Die/Ziel
Een schildje: gedeeld:
a. een merk (weerhaak, waardoorheen twee aan haken evenwijdige schuine lijntjes);
b. een merk (een naar beneden gerichte pijlpunt, bekroond door twee, naast elkaar geplaatste
schuinkruisjes).
Notities overlijdenGrubbenvorst O1676-028 - 03-10-1676 - blz. 105 links nr. 5
3 octobris obijt magister Henricus
Naust vir probus circa quintam horam post meridianam o(mni)bus ecclesiae sacramentis munitus.

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, Deel XCVI-XCVII, 1960-1961, p.86-87:
Beschrijving van grafmonumenten en grafkruisen te Grubbenvorst Nr. 7:
†/I.H.S. - een hart, waarboven drie nagels
- Anno 1662/Den 2 Mey/Is In Godt Verstorven Anna/Hinghen Hvysvrovwe van
Hendrick/Navs Tvllenaer - Hier te Grubben/Starf Aº 1676 Den 3 October/Bidt Godt/Voor Die/Ziel
Een schildje: gedeeld: a. een merk (weerhaak, waardoorheen twee aan haken evenwijdige schuine lijntjes);
b. een merk (een naar beneden gerichte pijlpunt, bekroond door twee, naast elkaar geplaatste schuinkruisjes).