TERUG NAAR START
Anna Petronilla Naus
grubbenv_bk1_033___2601_doop.jpg
GeslachtVrouw
Leeftijd64 jaar (Gebaseerd op doopdatum)
 
Geboren teGrubbenvorst
Gedoopt23-2-1665teGrubbenvorst
Overleden2-12-1729teVenlo
Begraven te?
Vader Henricus Naus
 Gedoopt ± 1605
 Overleden 3-10-1676
Moeder Beatrix Wijnants
 
 Overleden ± 1705
Zus  Maria ~19-7-1666
Zus  Catharina ~13-6-1668
Broer  Winandus ~15-8-1670
Zus  Cornelia ~19-9-1674
Halfbroer  Wilhelmus
Halfbroer  Joachim *± 1637
Halfbroer  Reinerus *± 1640
Halfbroer  Ludovicis *± 1650
Halfbroer  Joannes ~15-5-1652
Halfzus  Joanna ~6-9-1656
 
Kerkelijk huwelijk 3-2-1693 te Venlo
 
metJoannes Carolus van den Hoeck
 Begraven22-7-1702
NotitiesHij trouwde eerder te Blerick op 3-5-1691 met Wilhelmina ALBERTS.

Zij trouwde later (voor 16-12-1705 ws te Grubbenvorst) met Theodorus van Kempen.

Kind: Beatrix van den Hoeck, geb. Venlo 22-1-1703.

Zij trouwt 1725 met Theodorus van Haeren.
 
Notities persoon16 Mei 1733 - SWALMEN - ASSELT - Overdracht landerijen.
Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, allodiaal en laatscholtis, Geret Emets en Jan Heijnen, schepenen van Swalmen en Asselt, Gootsen Gerardts en Christiaen Bongarts, schepenen van het laatgerecht aldaar, dragen - Anna Naus, weduwe van Carolus van der Hoek; - en Isabella enBeatrix van der Hoek, haar meerderjarige dochters, zich mede sterk makend voor hun afwezige dochter respektievelijk zuster Louijsa van der Hoek, allen bijgestaan door Willem Smeets, inwoner aldaar als hun daartoe gekozen voogd, alle landerijen en goederen die op eerste comparante zijn vererfd bij overlijden van eerste comparantes zuster Maria Naus, gewezen echtgenote van Peter Onsing, bestaande uit ongeveer 14 morgen land onder deze jurisdictie gelegen, uitgezonderd een broekje aan de Beedt gelegen zoals onlangs aangekocht door de heer Bourcij, welke percelen zijn belast met jaarlijks- 2 vat rogge aan de armen van Swalmen; - 1 kop haver aan het huis Hillenraedt; - en ieder derde jaar 1 vat grevenhaver en 1 hoen aan de Domeinen van Z.K.M., voor een bedrag van 100 pattacons over aan de echtelieden Jochem Naus en Elisabeth Kessels, kosten van overdracht, lijcoop en armengeld ten laste van de aankopers.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, mag.lijst nr. 23 fol. 82

2 Juni 1733 - SWALMEN. - Verpanding landerijen.
Ten overstaanvan Gossen Gerardts, voorzittend schepen bij afwezigheid van de scholtis, Wijn Peggen en Christiaen Bongarts, schepenen van Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Joachim Naus en Elisabeth van Kessel dat zij krachtens obligatie d.d. 16 mei 1733 een bedrag van 250 gulden Roermonds tegen een jaarlijkse rente van 5%, te volstaan met 4% bij betaling binnen drie maanden na de betaaldag, eerstmaal te betalen op 16 mei 1734 en met een opzegtermijn van een half jaar, hebben opgenomen van Johan Matthijs Daermans, scholtis aldaar, met als onderpand - ongeveer 8 morgen akkerland in diverse stukken gelegen en aangekocht van Arnoldus Naus; - 14 morgen aldaar, aangekocht van Anna Naus, weduwe van Carolus van der Hoek, waarvan het vruchtgebruik wordt bezeten door Peter Onsing gehuwd geweest met Maria Naus, zus van Anna Naus voornoemd; - en verder al hun persoonlijke roerende en onroerende goederen.
RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, mag.lijst nr. 23 fol. 83-84
Notities geboorteGrubbenvorst D1665-003 - 23-02-1665 - blz. 32 rechts nr. 2
23 februarij baptizata est Anna Petronella filia Henrici Naus
telonarij et Beatricis coniugum, patrini fuerunt
Henricus Gromme per procuratorem Theodorum villicum
in Barsdunck, et Catharina Dors avia materira baptizatŠ